SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Escanear desde consola
Mar 28th, 2012 by osono3

Saqueino de aqui: escanear dende consola

Primeiro a orde para escanear:

scanimage –format=pnm -p -v –mode=Color –resolution=150 > $1

Podedes provar a cambiar parámetros de – – format, – – mode  e de – -resolution. Ollo usan dobre guión sen espazos, anque non seña quen de cambialo no texto, (-p  e -v : un só). Lembrade a axuda de scanimage – – help.

logo a convertimos a jpg usando imagemagik e axustamos o nivel de compresión para que non produza ficheiros moi “gordos”

convert -compress jpeg -quality 65 “$1” “$1.jpg”

Si o quixeramos en pdf pois seria: convert “$1” “$1.pdf”. A que parece maxia. O parámetro -quality establece o nivel de compresión do jpeg.

Sacado de aqui: bulma

abrimos eog (si o queremos en pdf cambiar eog por evince e xa..) para mostrar o resultado

eog “$1.jpg”

desde eog gardamos en donde queiramos co nome que queiramos

eliminamos os ficheiros “ponte”

rm “$1.jpg”
rm “$1”

creamos un lanzador no escritorio para programa en consola

na orde metemos o ficheiro bash (darlle antes permiso para executarse como programa) e o nome do ficheiro intermedio (calquera)

listo. Saúdos . Osono

Por algunha razón que descoñezo o script de CrunchBang non me funciona dende o lanzador do escritorio si non lle meto o nome do ficheiro, ahhh!!! canto por aprender…

Convertir videos a formato dpg (nintendo dsi e dsi XL (c))
Mar 17th, 2011 by osono3

Pois a necesidade é unha boa compañeira. Tentando que os pequenos usaran as máquinas para algo máis que xogar, pensei que si podian ver vídeos nela seria unha alternativa, un bo medio de aprendizaxe, e, por qué non, unha tranquilidade máis nas viaxes en coche.
Mirei por google e atopei isto:

Resumindo:

1.- Baixar paquetes: sudo apt-get install mencoder mplayer
2.- Compilar e instalar o binario mpeg_stat
3.- Descargar e dar privilexios ó script dpgconv, podese descargar desde a páxina de arriba ou dende aqui
4.- Descomprimimos e damos permisos de execución.
5.- Uso do dpgconv:
.- python dpgconv-x.xx.py videoaconvertir.avi
para varios videos:
.- python dpgconv-x.xx.py video1.avi video2.avi video3.avi video4.avi video5.avi..

E, o máis asombroso, tendo en conta o “patas” que son: FUNCIONA.

Ata logo

orgullos@s
Mar 5th, 2010 by osono3

pois iso mesmo colgo o video

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/Yt21eN_uW3k" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

A partir de hoxe, Rede e Liberdade
Xan 12th, 2010 by osono3


Consideramos imprescindible a retirada da disposición final primeira da Lei de Economía Sostible polos seguintes motivos:


1. Viola os dereitos constitucionais nos que se ha de basear un estado democrático en especial a presunción de inocencia, liberdade de expresión, privacidade, inviolabilidade domiciliaria, tutela xudicial efectiva, liberdade de mercado, protección de consumidoras e consumidores, entre outros.
2. Xera para a Internet un estado de excepción no cal a cidadanía será tratada mediante procedementos administrativos sumarísimos reservados pola Audiencia Nacional a narcotraficantes e terroristas.
3. Establece un procedemento punitivo “á carta” para casos nos que os tribunais xa manifestaron que non constituían delito, implicando ata a necesidade de modificar polo menos 4 leis, unha delas orgánica. Isto leva un cambio radical no sistema xurídico e unha fonte de inseguridade para o sector das TIC (Tecnoloxía da Información e a Comunicación). Recordamos, neste sentido, que o intercambio de coñecemento e cultura na rede é un motor económico importante para saír da crise como se demostrou amplamente.
4. Os mecanismos preventivos urxentes dos que dispón a lei e a xudicatura son para protexer a toda cidadanía fronte a riscos tan graves como os que afectan á saúde pública. O goberno pretende utilizar estes mesmos mecanismos de protección global para beneficiar intereses particulares fronte á cidadanía.
Ademais a normativa introducirá o concepto de “lucro indirecto”, é dicir: a min pódenme pechar o blog porque “promociono” a un que “promociona” a outro que vincula a un terceiro que fai negocios presuntamente ilícitos
5. Recordamos que a propiedade intelectual non é un dereito fundamental contrariamente ás declaracións do Ministro de Xustiza, Francisco Caamaño. O que é un dereito fundamental é o dereito á produción literaria e artística.
6. De acordo coas declaracións da Ministra de Cultura, esta disposición utilizarase exclusivamente para pechar 200 webs que presuntamente están atentando contra os dereitos de autor. Entendemos que se este é o obxectivo da disposición, non é necesaria, xa que coa lexislación actual existen procedementos que permiten actuar contra webs, ata con medidas cautelares, cando presuntamente se estea incumprindo a legalidade. Polo que non queda senón recelar das verdadeiras intencións que a motivan xa que o único que engade á lexislación actual é o feito de deixar a cidadanía nunha situación de grave indefensión xurídica na contorna dixital.
7. Finalmente consideramos que a proposta do goberno non só é un malgasto de recursos senón que será absolutamente ineficaz nos seus presuntos propósitos e deixa patente a absoluta incapacidade por parte do executivo de entender os tempos e motores da Éra Dixital.
A disposición é unha concesión máis á vella industria do entretemento en detrimento dos dereitos fundamentais da cidadanía na éra dixital.


A cidadanía non pode permitir de ningún xeito que sigan os intentos de vulnerar dereitos fundamentais das persoas, sen a debida tutela xudicial efectiva, para protexer dereitos de menor rango como a propiedade intelectual. Devandita circunstancia xa foi aclarada co ditado de inconstitucionalidade da lei Corcuera (ou “lei da patada na porta”). O Manifesto en defensa dos dereitos fundamentais en Internet, apoiado por máis de 200 000 persoas, xa avanzou a reacción e demandas da cidadanía ante a perspectiva inaceptable do goberno.


Para impulsar un definitivo cambio de rumbo e coordinar unha resposta conxunta, o 9 de xaneiro ven de se constituír a “Rede Sostible” unha plataforma representativa de todos os sectores da sociedade civil afectados. O obxectivo é iniciar unha ofensiva para garantir unha regulación da contorna dixital que permita expresar todo o potencial da Rede e da creación cultural respectando as liberdades fundamentais.


Neste sentido, recoñecemos como referencia para o desenvolvemento da éra dixital, a Carta para a innovación, a creatividade e o acceso ao coñecemento, un documento de síntese elaborado por máis de 100 expertos de 20 países que recolle os principios legais fundamentais que deben inspirar este novo horizonte.


En particular, consideramos que nestes momentos é especialmente urxente a implementación por parte de gobernos e institucións competentes, dos seguintes aspectos recollidos na Carta:


1. Os artistas como todos os traballadores teñen que poder vivir do seu traballo (referencia punto 2 “Demandas legais”, parágrafo B. “Estímulo da creatividade e a innovación”, da Carta);
2. A sociedade necesita para o seu desenvolvemento dunha rede aberta e libre (referencia punto 2 “Demandas legais”, parágrafo D, “Acceso ás infraestruturas tecnolóxicas”, da Carta);
3. O dereito a cita e o dereito a compartir teñen que ser potenciado e non limitado como fundamento de toda posibilidade de información e constitutivo de todo coñecemento (referencia punto 2 “Demandas legais”, parágrafo A, “Dereitos nun contexto dixital”, da Carta);
4. A cidadanía debe poder gozar libremente dos dereitos exclusivos dos bens públicos que se pagan co seu diñeiro, co diñeiro publico (referencia punto 2 “Demandas legais”, parágrafo C, “Coñecemento común e dominio público”, da Carta);
5. Consideramos necesaria unha reforma en profundidade do sistema das entidades de xestión e a abolición do canon dixital (referencia punto 2 “Demandas legais”, parágrafo B, “Estímulo da creatividade e a innovación”, da Carta).


Por todo iso hoxe iníciase a campaña INTERNET NON SERA OUTRA TELE e levarán a cabo diversas accións cidadás durante todo o período da presidencia española da UE.


Consideramos particularmente importantes no calendario da presidencia de quenda española o II Congreso de Economía da Cultura (29 e 30 de marzo en Barcelona), Reunión Informal de ministros de Cultura (30 e 31 de marzo en Barcelona) e a reunión de ministros de Telecomunicacións (18 a 20 de abril en Granada).


A Rede ten previsto reunirse con representantes nacionais e internacionais de partidos políticos, representantes da cultura e delegacións diplomáticas.


Asinado
Rede Sostible


A Rede Sostible somos todos. Se queres adherirte a este texto, cópiao, blogguéao, difúndeo.

Copiado de www.enriquedans.com

traducido gracias a : http://sli.uvigo.es/tradutor/


Sinde: ¿Queda claro?

instalar soporte flash / java en kazehakase – iceweasel – chrome
Dec 2nd, 2009 by osono3

Esta anotación está pensada como recordatorio, en caso de necesidade, nas futuras intalacións dende DEBIAN.

1.- FLASH

Descargar flashplayerplugin (via repositorios) copialo ( libflashplayer.so ) a un directorio que creamos en /usr/lib –por exemplo: flashplayer.

Crear enlaces simbólicos:

iceweasel:

ln -s /usr/lib/flashplayer/libflashplayer.so /usr/lib/iceweasel/plugins/libflashplayer.so

si falta /plugins temos que crealo

kazehakase:

ln -s /usr/lib/flashplayer/libflashplayer.so /usr/lib/xulrunner-1.9/plugins/libflashplayer.so

2.- JAVA

Instalar java a partires de repositorios (neste caso java-6-sun).

Crear enlaces simbólicos:

iceweasel:

ln -s  /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.12/jre/lib/i386/libnpjp2.so  /usr/lib/iceweasel/plugins/libjavaplugin.so

kazeakase:

ln -s  /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.12/jre/lib/i386/libnpjp2.so   /usr/lib/xulruner-1.9/plugins/libjavaplugin.so

Con isto deberia de funcionarnos java e flash dende o navegador

Saúdos

edit:30/12/09 :


chrome .

o mesmo cambiando o destino de ln:

ln -s /usr/lib/flashplayer/libflashplayer.so /opt/google/chrome/plugins/libflashplayer.so

repetir o proceso para java, cambiando tamen o destino

saudos

fin edit

Manifesto “En defensa dos dereitos fundamentais en Internet”
Dec 2nd, 2009 by osono3

Recollendo a onda de publicacións en blogs de todo tipo, únome a campaña contra esta vergonza:

Ante a inclusión no anteproxecto de lei sobre a economía sustentábel das
modificacións lexislativas que afectan o libre exercicio das liberdades
de expresión, de información e o dereito de acceso á cultura a través de
Internet, os xornalistas, blogueiros, usuarios, profesionais e creadores
de Internet manifestamos a nosa firme oposición ao proxecto, e
declaramos que ...

1 .- Os dereitos de autor non poden estar por riba dos dereitos
fundamentais dos cidadáns, incluíndo o dereito á privacidade, a
seguridade, a presunción de inocencia, á tutela xurisdicional efectiva e
a liberdade de expresión.

2 .- A suspensión dos dereitos fundamentais é e debe seguir sindo unha
competencia exclusiva do Poder Xudicial. Nin un peche sen unha sentenza.
Este anteproxecto, ao contrario do disposto no artigo 20.5 da
Constitución, pon en mans dun corpo non xudicial, un organismo
dependente do Ministerio de Cultura, a potestade de poder impedir o
acceso dos cidadáns españois a calquera páxina web.

3 .- A nova normativa vai xerar inseguridade xurídica en todo o sector
tecnolóxico español, prexudicando unha das poucas áreas de
desenvolvemento e futuro da nosa economía, dificultando a creación de
empresas, introducindo barreiras á libre competencia, e trabando a súa
expansión internacional.

4 .- A nova lexislación proposta ameaza aos novos creadores e dificulta
a creación cultural. Coa Internet e os sucesivos avances tecnolóxicos
democratízase drasticamente a creación e emisión de todo tipo de
contidos que xa non veñen principalmente das tradicionais industria
culturais, se non de moitas fontes distintas.

5 .- Os autores, como todos os traballadores teñen dereito a vivir do
seu traballo con novas ideas creativas, modelos de negocio e actividades
relacionadas coas súas creacións. Tentar de soster con modificacións
lexislativas unha industria anticuada que non sabe adaptarse a ese novo
ambiente non é xusto nin realista. Se o seu modelo de negocio baséase no
control das copias dos traballos e na Internet non é posíbel sen violar
os dereitos fundamentais, haberán que atopar un outro modelo.

6 .- Cremos que as industrias culturais precisan para sobrevivir de
alternativas modernas, eficaces, credíveles, accesíbeles e que atendan
os novos usos sociais, en vez de limitacións tan desproporcionadas coma
ineficaces para o fin que afirman perseguir.

7 .- Internet debe funcionar libremente e sen interferencias políticas
patrocinadas por grupos que buscan perpetuar modelos de negocio
obsoletos e impedir que o coñecemento humano siga sindo libre.

8 .- Demandamos que o Goberno asegure por lei a neutralidade da rede en
España, ante calquera presión que poda ocorrer, como un marco para o
desenvolvemento dunha economía realista e sustentábel para o futuro.

9 .- Propoñemos unha reforma real dos dereitos de propiedade intelectual
co fin de: retornar á sociedade o coñecemento, impulsar o dominio
público e limitar os abusos das entidades xestoras.

10 .- Nunha democracia as leis e as súas modificacións deben ser
aprobadas despois do debido debate público e de ter consultadas todas as
partes implicadas. É inaceptable que se fagan modificacións lexislativas
que afectan os dereitos fundamentais nunha lei non orgánica e que trata
de outro tema.
Rotar videos do telefono ou camara de fotos
Xuñ 8th, 2009 by osono3

Como todo en linux é doado, só hai que preguntar en Goo e seguir as indicacións de calquera das páxinas que aparecen, (moitas cortado/pegadas). En fin unha máis.

Usase o Mencoder que sacades dos repositorios. A orde completa dende cosola é:

mencoder -vf rotate=1 -oac copy -ovc lavc entrada.avi -o salida.avi

.
saqueino de aqui: mundogeek

.
Tamén explican un pouco  as opcións, se queredes máis info mirade por aqui é a paxina dos creadores

Gardar o son dos videos de youtube, convertelos a amv, avi, mpeg
Xan 14th, 2009 by osono3

Pois si, non todo existe nas P2P, na desesperación volvin a youtube onde escoitara o tema, asi gardei o son que queria, empregando ffmpeg, e en formato mp3 (nada é perfeto). O sistema é sinxelo:

1.- Vaixar o video do youtube. Gardalo (eu vou a TMP e renombro, corto e pego donde interesa).

2.- executar: ffmpeg -i videoyoutube.flv sonquequero.mp3 ou a orde completa:

ffmpeg -i video.flv -vn -ar 44100 -ac 2 -ab 160k -f mp3 nombre.mp3

3.- non hai tres, xa está o ficheiro mp3 listo para escoitar, a calidade non é precisamente boa pero nos casos desesperados é o que hai.

nota: hai que ter instalado o paquete -lame- para que funcione.

para pasalo a ogg

ffmpeg -i video.flv -vn -ar 44100 -ac 2 -ab 160k -f ogg nombre.ogg

atopeino aqui http://www.estebanmendieta.com/blog/convertir-flv-a-mp3-o-ogg-en-ubuntu

Engadido o 16 de Maio

Para convertir videos youtube a amv

ffmpeg-amv -i videox.flv -s 160×128 -r 16 -ac 1 -ar 22050 -qmin 3 -qmax 3 videox.amv

en principio funciona para os blu:sens m19, para os blu:sens p19 a min non me iba ata que cambiei varios parámetros.

ffmpeg-amv -i video.flv -s 208×176 -r 16 -ac 1 -ar 22050 -ab 128k -qmin 3 -qmax 3 video.amv

con isto non é que fora de maravilla pero ía razonablemente ben.

Vinno aqui:

http://natuchanblue.blogspot.com/2008/09/convertir-archivos-flv-amv-en-linux.html

nota: ahí tamén vos explican como conquerir o ffmpeg-amv (imprescindible)

que vos medre

engadido o 28 de Maio.

CONVERTIR FLV A MPEG/AVI

atopeino aqui: cesarius

o chiste é o de sempre abrir terminal, (hai que ter instalado ffmpeg:   sudo apt-get install ffmpeg)

ffmpeg -i tu_archivo.flv tu_nuevo_archivo.mpeg

ffmpeg -i tu_archivo.flv tu_nuevo_archivo.avi

e non hai máis, ubuntu, linux, sinxelo

A voltas co Disco duro
Set 26th, 2008 by osono3

Estaba eu tan tranquilo, ubuntu mediante, convertindo con winff un ficheiriño de nada de divx a avi (por probar winff) cando o trebello quedou “pasmado”, e, claro, lin eso de -“prema <q> para cancelar”- pero… piquei na aspa da venta do winff e todo ficou conxelado.

Bueno vale, linux era estable, fiable, e demais ables, asi que vamos a reiniciar ctrl+Alt+Retroceso, e ala vai que o intenta; pero non vai, non non vai, saen mensaxes e non reinicia as X.

Vale, pois premo reset.

Nun intre todo se converte medo: boot disk failure, insert boot disk and hit enter (ou algo semellante e aterrador). ¿Casquei o disco?, ¿¿CASquei o disco??, ¿¿¿CASQUEI O DISCO???…

Hum, caaaalma. Pensa, e busca os liveCD de supervivencia, arrinca con eles, gardas os ficheiros nun USB e xa veremos que lle pasou o disco. Ala vai, non me recoñece o disco arrincando dende CD, ¡¡¡NON ME RECOÑECE O DISCO!!!! (por suposto non existen copias de seguranza…linux era fiable), (e eu parvo).

Hum, caaaalmaaaaa. e si o que cascou non foi o disco senon a conexión coa placa (¿controladora?), vale pois o cambio de “enchufe” (BUS), e probo de novo arrincando dende CD,…xa o recoñece, copias de seguranza a min, acudide presto.

A verdade é que o recoñece raro, xa non é sda1; cambiou a sda3 e de master a slave, ¿será polo conector (enchufe-bus) onde está conectado?. Probando probando, 1,2,1,2,si, si.

Uns cambios de conector máis tarde, xa era de novo sda1 e master…e… ¿si quito o cd e probo a arrincar dende disco ?

chachachan!!!  Funciona, FUNCIona, FUNCIONA. todito todito todo. Linux é estable, fiable, e demais ables.

moraleja: cando semella que un disco duro se escaralla lembra que está conectado a algo.

Instalar un novo disco duro en Ubuntu 8.04
Xuñ 8th, 2008 by osono3

Esto escrebo-o como recordatorio, por si acaso algún dia teño que repetilo (xa van dous discos duros) non andar a buscar os comandos necesarios pola rede, porque a memoria é moi maaala.

Primeiro: conectar o disco duro novo ó ordenador, no meu caso un seagate de 160 GB SATA.

Segundo : Iniciar/instalar Gparted e particionar o disco novo. Neste fixen duas particions primarias en ext3.

Terceiro: Reiniciar o sistema para que as “cargue”: aparecen en -Lugares- como Medio

Cuarto: Comprobar cal é cada unha:

sudo fdisk -l (sudo fdisk -ele). as miñas quedan asi

  /dev/sdb1

 /dev/sdb2

Quinto: Por-lles etiqueta.

sudo e2label /dev/sdb1 etiqueta1.

Cambiar sdb1 por sdb2  e etiqueta1 por etiqueta2 para a segunda partición.

Sexto: obter o UUID das particions.

sudo vol_id -u /dev/sdb1.

Cambiar sdb1 por sdb2 para a segunda partición.

Séptimo: Crea-los puntos de montaxe en /media.

sudo mkdir /media/fotos.

sudo mkdir /media/musica

Octavo:  Editar fstab: sudo gedit fstab e segui-los exemplos.

# /dev/sdb1
LABEL=foto                           /media/foto   ext3    relatime        0       2
# /dev/sdb2
UUID=8de9ea87-e440-4e78-9cd6-f32ab30c261a  /media/musica    ext3    relatime        0       2

Noveno: Reiniciar.

Décimo: Si fai falla cambia-los permisos para que poidan escreber os usuarios nas particións novas . No meu caso cambiei o propietario de ROOT ó usuario administrador, e logo cambiei o grupo.

sudo chown usuario:grupo /media/foto

E isto foi todo o que fixen, tiven que buscalo na rede (misterg) pero saiu ben e o disco esta a funcionar, que era do que se trataba.

Saudos. Osono3

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa